ชุมนุมค่ายอาสาและพัฒนา และอาสาสมัครทุกชั้นปี (กิจกรรมพิเศษ)
ได้จัดกิจกรรม ค่ายสร้างสรรค์รักษ์สิ่งแวดล้อม  ในวัน 26 – 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
ณ อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

อัลบั้ม facebook : ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร